Jak se odvolat

Rodiče si mezi sebou zvyknou posouvat informace o odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy. Jak to je opravdu:

1. Jakékoliv odvolání nemusí přimět ředitele školky, aby vaše dítě přijal. Abyste však měli alespoň jakousi šanci na úspěch, velmi jednoznačně popište, proč je přijetí vašeho dítěte tak důležité.

Zkuste popsat rodinnou situaci, a jak ji ovlivní případné nepřijetí vašeho dítěte do mateřské školy.

Například, že se o dítě staráte sám či sama. Nebo že v případě, že nepůjdete do práce, hrozí vám ekonomická chudoba a ohrožení výživy dítěte.

2. Takzvané odvolání v případě školek zřízených obcí neřídí žádným zákonem. Nemusí mít tedy standardizovanou formu. Dokonce by v rozhodnutí ředitele o nepřijetí ani nemělo být podle resortu školství uvedeno poučení o jakémsi "opravném prostředku". "Každý rodič či zákonný zástupce má i přesto možnost požádat ředitele mateřské školy zřízené obcí o přehodnocení rozhodnutí".

3. Podobně ani na církevní a soukromé mateřské školy se nepodává klasické odvolání.

"Jimi vydaná rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí".

4. V případě speciálních mateřských škol rodiče mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí dítěte.

Žádné komentáře:

Okomentovat