Rodiče, pozor: Zde jsou odpovědi na 10 nejčastějších otázek o zápisu dítěte do školky!

Zápisy začínají každým dnem a potrvají do 15. března. Většina mateřských škol má informace o přesném termínu zápisu a podmínkách přijetí zveřejněny na své webové stránce. V jakém věku můžete dítě zapsat? Jaké doklady k tomu potřebujete? Musíte vybírat školku podle obvodu?

1. Jaké mateřské školy jsou k dispozici?
Ve školním roce 2014/2015 můžete dítě přihlásit do státních, církevních a soukromých školek.

2. V jakém věku lze dítě přihlásit?
Přijímá se zpravidla dítě od tří do šesti let jeho věku; výjimečně lze přijmout dítě od dvou let.
Upřednostňování: děti mladší než tři roky se při přijímání nesmí upřednostnit před staršími dětmi.
Přednostně MŠ přijímají děti, které dovršily 5 let, děti s odloženým začátkem plnění povinné školní docházky a děti s dodatečně odloženým začátkem plnění školní docházky.
Do mateřské školy nelze přijmout dítě mladší než dva roky.

3. Musí přijmout všechny žádosti?
Žádná školka nemůže odmítnout žádost o umístění.
To, zda dítě bude do školky přijato v případě, že splňuje všechny podmínky, závisí na kapacitě zařízení.
TIP: Pokud se stane, že vám ředitelka odmítne převzít žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, můžete se se stížností obrátit na zřizovatele dané mateřské školy, příp. i na příslušné Školní inspekční centrum Státní školní inspekce, které sídlí v každém krajském městě.
POZOR: Rozhodnutí dostanete do konce dubna, případně v květnu, nejlépe je informovat se při zápisu u ředitele nebo na webu školky.

4. Rozhoduje při výběru obvod?
Při přijímání do školky neplatí obvody.
V případě zvýšeného zájmu o přijetí do mateřské školy může být mezi ostatními podmínkami přijetí stanoveno, že budou upřednostněny děti s trvalým pobytem v dané obci.
Totéž platí i v případě zaměstnanosti rodičů. Ředitelka si to může zvolit jako jednu z podmínek umístění.

5. Jaké doklady potřebujete?
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Potvrzení o zdravotním stavu dítěte
POZOR: Nejde o akutní stav dítěte, ale o potvrzení, že netrpí žádným onemocněním, které by mohly mít negativní vliv na ostatní děti ve školce nebo na jeho pobyt v tomto zařízení. Pokud jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zákonný zástupce předloží i vyjádření příslušného školského zařízení.
TIP: Vaše osobní účast na zápisu není nutná, stačí odeslat žádost.

6. Kolik žádostí můžete podat?
Počet žádostí není nijak omezen, můžete podat žádost i do více školek najednou.
POZOR: Pokud vaše dítě přijmou do více školek, rozhodněte se pro jednu a ostatní uvědomte.

7. Musíte při zápisu platit?
Podle zákona si mateřská škola od vás žádný poplatek ptát nemůže.

8. Je možné se odvolat?
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, závisí na tom kdo je zřizovatelem MŠ.

státní MŠ (zřízená obcí)
- Nemůžete se odvolat, ale můžete,, požádat ředitele mateřské školy o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

speciální školka (zřízena okresním úřadem)
- Můžete podat standardní odvolání o nepřijetí dítěte.

církevní a soukromé školky
-,, Jimi vydané rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí".
- Rodič může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí řediteli.

9. Jaké jsou kapacity tříd?
Počet dětí se různí, obvykle bývá počet okolo 25 dětí.

10. Dostanu příspěvek na jesle či chůvu?
Příspěvek na péči o dítě se poskytuje do 3 let věku dítěte (nebo do 6 let dítěte s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem).
Pokud tedy maminka chce jít do práce a její dítě nevezmou do školky, může požádat o tento příspěvek a použít jej na jesle či na pečovatelku. Pozor, v tom případě už nemá nárok na rodičovský příspěvek!

Školka není povinná
Mateřská škola není podle zákona povinna, stejně tedy není povinné ani předškolní vzdělávání dítěte. V praxi to znamená, že pokud vaše dítě v předškolním věku nechodí do školky, není to důvod k jeho nepřijetí do základní školy.

Žádné komentáře:

Okomentovat