Přijetí do školky si nelze vynutit

Ze zákona musí školky přijmout předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Kritéria i jejich pořadí závisí na řediteli mateřské školy.

Rodiče dvou až pětiletých dětí sháněli v těchto dnech školku pro své ratolesti. Pokud mají ve městě více možností, zjišťovali si, která školka je nejlepší.

Není naším záměrem radit vám, jak si správně vybrat školku. V současnosti je totiž i v menších městech problém dostat dítě do jakékoliv školky.

O tom, které dítě se do školky dostane, rozhoduje pouze ředitel. Do jeho vůle nevstupuje ani školní státní inspekce, zřizovatel ani rada školy.

Oslovené ředitelky mateřských škol tvrdí, že při výběru v první řadě musí přihlížet k zákonné povinnosti brát předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Při rozhodování musí ředitel dodržovat zásady rovného zacházení a nemohou děti diskriminovat.

"Ostatní kritéria a jejich pořadí si však už stanovují ředitelé sami. Například přednostně vezmou děti, které mají ve školce sourozence".

Pokud byste se chtěli například odvolávat na to, že vybraná školka je blízko vašeho domu, a spadá tedy do vašeho obvodu podle trvalého bydliště, nemusí to zabrat.

"Ve vztahu k mateřským školám neplatí při přijímání dětí školní obvody, jak je známe u základních škol a přijetí dítěte nelze explicitně vázat na trvalý pobyt v dané obci, městské části, v níž se nachází předmětná mateřská škola".

Nemáte právo na informace o jiných dětech.

Pokud vaše dítě nedovrší příští školní rok šest let, v podstatě nemáte šanci vymáhat si od ředitele školky přijetí.

"Rodič má právo pouze na obecné informace o počtu přijatých a nepřijatých dětí a na obecné zdůvodnění, ne na konkrétní jména".

Žádné komentáře:

Okomentovat